Maanpuolustuskivi

Musta kivilaatta, jossa teksti Hämlsp 1932-1992.

Linnan kasarmilla paljastettiin Maanpuolustuskivi 4.6.1992, puolustusvoimain lippujuhlapäivänä. Kivi pystytettiin viimeistä vuottaan toimineen Hämeenlinnan sotilaspiirin kunniaksi.

Sotilasläänit ja sotilaspiirit aloittivat toimintansa vuonna 1932, kun Suomen maanpuolustusjärjestelmä muuttui aluepohjaiseksi. Sotilaspiirin esikuntien tehtävänä oli vastata liikekannallepanovalmiudesta, kutsunta-asioista ja reservin kertausharjoituksista. Sotatilanteessa sotilaslääni perustaisi reserviläisistä kenttäarmeijan, jossa läänien esikunnat muuttuisivat divisioonien esikunniksi ja sotilaspiirien esikunnat rykmenttien esikunniksi.

1930-luvulla aluepohjaiseen järjestelmään kuului tiivis yhteistyö suojeluskuntien kanssa. Suojeluskuntajärjestön tehtävänä oli sotavoimien ydinjoukon kouluttaminen ja sen luovuttaminen kenttäarmeijalle mahdollisessa liikekannallepanossa. Syyskuussa 1939 suojeluskuntajärjestö yhdistettiin varsinaiseen armeijaan. Suojeluskuntajärjestö lakkautettiin vuonna 1944 välirauhansopimuksen nojalla.

Sotien jälkeen sotilaspiirien tehtäväkenttä tarkentui ja laajeni huomattavasti. Perinteisten tehtäviensä ohella ne alkoivat mm. toimia kanavana puolustusvoimien ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Vuoden 1993 alusta lähtien Hämeenlinnan sotilaspiiri on ollut osa Hämeen sotilaslääniä, johon myös entiset Tampereen ja Lahden sotilaspiirit kuuluvat.

Lue lisää:
Hämeen Suojan muistolaatta

1992