Vanhan ortodoksikirkon ja kirjaston muistolaatta

Rakennus on toiminut ortodoksisena varuskuntakirkkona vv. 1900-1918 ja kirjastona vv. 1924-1983. Kirkon suunnitteli insinööri-eversi Karaulszikov ja muutoksen kirjastoksi arkkitehti Bertel Strömmer.

Lokakuun alussa vuonna 2000 kiinnitettiin Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen porraspylvääseen muistolaatta, jossa kerrotaan rakennuksen historiasta. Aloitteen laatan hankinnasta teki Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta.

Rakennus on toiminut ortodoksisena varuskuntakirkkona vuodet 1900-1918. Kirkon suunnitteli insinöörieversti Karaulszikov. Se vihittiin käyttöönsä 22.10.1900 ja pyhitettiin pyhälle Aleksanteri Nevskille. Muistolaatassa kuvataan rakennus siinä asussa, jossa se oli kirkkona toimiessaan.

Hämeenlinnan pääkirjastona rakennus toimi vuodet 1924-1983. Muutoksen kirjastoksi suunnitteli arkkitehti Bertel Strömmer. Rakennus jouduttiin purkamaan lähes perustuksilleen, kun sitä muutettiin maalliseen käyttöön sopivaksi.

Rakennuksen ulkoasun muuttamiseen vaikutti myös se, että kenraalikuvernööri Bobrikov oli tarmokkaasti ajanut kirkon rakentamista. Kirkko valmistui juuri ensimmäisen sortokauden alussa Suomen autonomian ollessa uhattuna. Kaupunkilaiset olivat pitäneet kirkkoa vieraan vallan symbolina, joka haluttiin poistaa. Sittemmin on aika ajoin nostettu esiin ajatus rakennuksen ulkoasun korjaamisesta entiselleen.

Virallisen perinteen mukaan ortodoksikirkon rakennus pitäisi purkaa, jos sitä ei käytetä kirkkona. Nykyisin kohde toimii kaikille avoimena kansalaistoiminnan keskuksena, Kumppanuustalona.

2000