Sotilaspoikareliefi

Etelä-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n teettämä sotilaspoikareliefi paljastettiin Linnan kasarmilla 14.11.1998. Sotilaspojat olivat siellä majoitettuina vuosina 1941-1944. Reliefin paljastuspuheen piti kauppaneuvos Aimo Vihervuori.

Heraldikko Juhani Heinemaan suunnittelemaan reliefiin on kuvattu havukoro, josta nousee Suomen leijona pitäen kädessään iskuvalmiina olevaa suoraa miekkaa. Aihe perustuu suojeluskunta- ja sotilaspoikien tunnukseen sotia edeltävältä ajalta.

Kun suojeluskuntien yliesikunnalta saatiin 1920-luvun lopulla jo aiemminkin käynnissä ollutta poikatyötä varten virallinen lupa ja ohjeita, alkoi suojeluskuntien yhteyteen syntyä poikaosastoja 10-17 –vuotiaista pojista. Hämeenlinnan poikaosasto aloitti virallisen toimintansa 1930-luvulla. Suojeluskuntien poikatyön tuli ”kasvattaa poikien luonnetta sekä synnyttää isänmaallista henkeä ja maanpuolustustahtoa”.

Liikunta nousi näkyvimmäksi toimintamuodoksi. Myös sotilaallisia taitoja harjoitettiin. Sota-aikana sotilaspojat toimivat esimerkiksi lähettitehtävissä ja osallistuivat erilaisiin keräyksiin, tempauksiin ja talkoisiin. Sotilaspoikajärjestö lakkautettiin vuoden 1944 rauhansopimuksen nojalla.

1998