Karjalaan jääneiden vainajien muistokivi

Musta kivipaasi, jossa risti sekä teksti Kotimultahan jäivät rakkaaseen sukupolvet töineen, toiveineen, mut uskon, ristin ja kanteleen he lahjaks jättivät lapsilleen.

Luovutetun Karjalan alueelle haudattujen vainajien muistokivi paljastettiin 10.10.1954. Se sijaitsee Kirkkopuistossa, pääkirkon Hallituskadun puoleisella sivustalla. Kiven paljastamispuheessa maisteri P. Korven-Korpinen lausui sen merkityksestä, että ”Hämeenlinnan karjalaiset ovat tämän kiven avulla tahtoneet saattaa kalleimpiensa muiston tänne, samalla kun nyt paljastettava muistokivi muodostaa heille sen kiintopisteen, jonka äärellä he voivat hiljentyä muistelemaan niitä vainajien lepopaikkoja, joiden luokse ei enää ole mahdollisuuksia päästä.”

Paljastamistilaisuudessa pidetyissä puheissa toivottiin myös, että muistokivi omalta osaltaan syventää ja kehittää Hämeenlinnan kanta-asukkaiden ja karjalaisten siirtolaisten keskinäisiä suhteita. Talvisodan jälkeisissä sekavissa oloissa Hämeenlinnaan asettui tuhatkunta kotinsa menettänyttä karjalaista.

1954