Hämeenlinnan ensimmäisen kirkon muistokivi

Muistokivi, joka on alapuolella on kivestä tehdyt portaat.

Hämeenlinnan kaupungin ensimmäistä kirkkoa alettiin rakentaa 1660-luvun alkuvuosina. Kaupunki sijaitsi tuolloin vielä nykyisen linnankasarmin tienoilla. Vuoteen 1659 saakka kaupunkilaiset olivat käyneet linnan kirkossa, mutta linna kirkkosaleineen tuhoutui pahoin tulipalossa 1659. Kirkko, joka valmistui 1666, oli pieni puusta tehty ristikirkko. Sen vieressä oli hirsiaidalla ympäröity hautausmaa.

Kostea maaperä aiheutti kirkolle ja hautausmaalle jatkuvasti ongelmia. Vuodelta 1728 onkin säilynyt tieto, jonka mukaan ”seinät ovat… jo vajonneet kyynärän verran maan alle, vaikka sama kirkko on nostettu ylös ja kunnolliselle kivijalalle pystytetty”. Vuonna 1734 pistettiinkin alulle hanke rakentaa kokonaan uusi kirkko aikaisemman lähelle, mutta korkeammalle paikalle. Uusi kirkko valmistui 1739.

Sijainti: Linnankasarmilla, kaupunginpuiston puoleisessa päädyssä, kasarmin reunamilla olevan puisen asuintalon edustalla olevan sireeniaidan keskellä