Hämeen Jääkäripataljoonan ja Jääkäripatteriston muistolaatta

Jatkosodan jälkeen Panssaridivisioonaa supistettiin rauhanajan tarpeiden mukaiseksi. Tämä vaikutti puolustusvoimien orgnisaation muotoutumiseen myös Hämeenlinnassa. Kaupungin varuskuntaan liitettiin uusina yksiköinä armeijakunnan esikunta sekä kevyt prikaati, johon kuuluivat jääkäripataljoona, panssaripataljoona, mittauspatteri ja autokomppania. Kevyen prikaatin nimi muutettiin vuonna 1952 Panssariprikaatiksi ja samalla uudesta panssarirykmentistä tuli prikaatin keskeisin osa.

Jääkäripataljoona 4 sijoitettiin Linnankasarmille tammikuussa 1945. Se sai vuonna 1957 maakunnallisen nimen Hämeen Jääkäripataljoona. Siinä koulutettiin prikaatin panssarijääkärit ja kranaatinheitinmiehet. Vuosina 1971-74 Hämeen Jääkäripataljoona siirrettiin vaiheittain Parolannummen varuskunta-alueelle. Yksiköiden muistolaatta asetettiin paikalleen Linnan kasarmille 14.1.1978.

Jääkäripataljoonan siirto liittyi Hämeenlinnan varuskunnan kasarmi- ja harjoitusalueiden kehittämiseen. Suunnitelmia oli tehty jo 1960-luvulla, kun puolustusvoimien organisaatiota uudistettiin jakamalla maa sotilaslääneihin. Siirron syynä oli myös kaupungin keskustan kasarmialueiden ongelmallisuus. Asuinolosuhteet olivat Linnan kasarmilla enintään tyydyttävät ja Suomen kasarmilla suorastaan huonot. Lisäksi joukkoja oltiin varustamassa yhä raskaammalla kalustolla. Harjoitusalueille oli hankalaa ja vaarallistakin siirtyä vilkastuvan kaupunkiliikenteen seassa.

Viimeisin Hämeen Jääkäripataljoonaa koskenut muutos tapahtui vuonna 2003. Silloin se yhdistettiin Panssarivaunupataljoonaan. Yhdessä ne muodostavat nykyään Hämeen Panssaripataljoonan, joka on erikoistunut sodanajan panssarijoukkojen kouluttamiseen.

Kun Jääkäripataljoona 1970-luvulla siirtyi Parolannummelle, Jääkäripatteriston yksiköt muuttivat Suomen kasarmilta Linnan kasarmille parempiin majoitustiloihin. jääkäripatteriston yksiköt olivat majoitettuna Linnan kasarmilla vuoteen 1985, jolloin nekin siirtyivät Parolannummelle. Jääkäripatteristossa koulutetaan sodan ajan tulenkäyttöjärjestelmän henkilöstöä. Ohjelmassa on tuliasema-, tulenjohto-, viesti-, mittaus- ja heitinkoulutusta.

Jääkäripatteriston muistolaatta sijaitsee Linnan kasarmilla Jääkäripataljoonan laatan vieressä. Linnan kasarmilla on monta muutakin muistolaattaa, jotka kertovat Hämeenlinnan varuskunnan vaiheista.

Sijainti Linnan kasarmilla, lippukentän laidalla olevan rakennuksen nro 5 ulkoseinässä.

1978