Taidelanssi2-residenssihaun UKK – Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valmis suunnitelma hakemukseen tarvitaan?

Hakemusvaiheessa ei vielä tarvitse tietää lopullista toteutusta, vaan alustava idea tai lähtökohta teokselle riittää. Residenssityöskentelyn tarkoituksena on työstää ideaa eteenpäin sen kokemuksen perusteella, mitä työskentely pelastuslaitoksella antaa.

Miten teos toteutetaan ambulanssiin?

Olemme hyvin avoimia sille, miten teos lopulta toteutetaan. Tärkeintä toki on, että teos soveltuu ambulanssiympäristöön esimerkiksi hygienia- ja turvallisuusnäkökulmasta, mutta muutoin kannustamme erilaisten toteutustapojen pohtimiseen hyvinkin avoimesti. Residenssijakson aikana toteutusmahdollisuuksia voidaan pohtia yhdessä sekä taidemuseon että pelastuslaitoksen edustajien kanssa. Teoksen ei myöskään tarvitse lähtökohtaisesti rajoittua vain ambulanssin sisätiloihin – tai voisiko teos jopa koostua esimerkiksi pienistä, potilaille mukaan annettavista elementeistä?

Mitä työskentely pelastuslaitoksella pitää sisällään?

Pelastuslaitoksen työskentelyjakson on tarkoitus tutustuttaa taiteilija pelastuslaitoksen työskentelyyn ja käytännön työhön potilastilanteissa. Tavoitteena on, että työskentelyjakson aikana taiteilija pääsee tutustumaan käytännössä ambulanssin toimintaan ja potilaskohtaamisiin keskustelemalla pelastuslaitoksen työntekijöiden kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan seuraamalla potilaskohtaamisia käytännössä.

Taiteilijalta ei edellytetä osaamista eikä kokemusta hoitotyöstä, eikä taiteilija osallistu hoitotyöhön. Työskentelyjakson käytännön toteutuksesta sovitaan erikseen taiteilijan toiveita kuunnellen.

Voiko residenssijakson aikana tehdä muuta työtä?

Residenssijakson aikataulutus on sovittavissa hyvin joustavasti aikavälille 1.2.-30.9.2024, sekä pelastuslaitoksella toteutettavan työskentelyjakson että itsenäisen työskentelyjakson osalta. Residenssijakson aikana voi siis työskennellä myös muiden projektien parissa.

Hakuohjeet >>

Hakemuslomakkeeseen >>

Kuva: Miika Kangasniemi 2023.