Taidelanssi-projekti on käynnissä!

Hämeenlinnan taidemuseon ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen Taidelanssi-projektissa äänestetään nyt Taidelansseihin toteutettavista teoksista. Hämeenlinnan taidemuseon kokoelmista on valittu noin 30 teosta, joiden joukosta äänestetään Taidelansseihin toteutettavat teokset.

Taidelanssi-projekti

Taidelanssi-projektia on tehty Hämeenlinnan taidemuseon ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen henkilökunnan voimin tiiviissä yhteistyössä. Ensihoitajien kanssa käydyissä keskusteluissa on pohdittu potilaiden kokemuksia ja asioita, jotka voisivat auttaa potilasta ensihoitotilanteessa. Esiin on noussut erityisesti keskusteluyhteyden ja kohtaamisen merkitys, ja taiteen tuominen ambulansseihin nähdään mahdollisena väylänä keskusteluyhteyden löytämiseen. Lisäksi taideteokset voivat auttaa ajatuksen viemisessä pois pelottavasta tilanteesta. Ensihoitajat ovat myös olleet suunnittelemassa teosten mahdollisia sijoittelupaikkoja ambulanssissa.

Hämeenlinnan taidemuseon henkilökunnasta koostuva työryhmä on valinnut äänestykseen joukon teoksia pohjautuen ensihoitajien kanssa käytyihin keskusteluihin. Valinnassa on painotettu esimerkiksi Kanta-Hämeen maisemia kuvaavia teoksia, paikallisia taiteilijoita ja teoksista välittyvää levollista tunnelmaa. Mukana on teoksia 1800-luvun lopulta nykypäiviin saakka.

Viime keväänä käynnistynyt Taidelanssi-projekti on osa Hämeenlinnan taidemuseon Taiteesta elämänvoimaa -hanketta, joka on saanut Museoviraston avustuksen ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Hämeenlinnan taidemuseo juhlistaa hankkeellaan museon 70-vuotisjuhlavuotta.