Vakituinen konservaattorin toimi avoinna Hämeenlinnan taidemuseossa

Tänä vuonna 70 vuotta täyttävän Hämeenlinnan taidemuseon kokoelma koostuu 8 000 teoksesta. Etsimme nyt joukkoomme KONSERVAATTORIA vakituiseen työsuhteeseen huolehtimaan taidemuseomme kokoelmateoksista (noin 60 % työajasta) sekä osallistumaan taidenäyttelyidemme valmisteluun ja toteuttamiseen (noin 40 % työajasta on näyttelyiden vaihtoon liittyviä käytännön tehtäviä) yhdessä museo- ja näyttelymestarimme sekä näyttelyistä vastaavien amanuenssiemme kanssa.

Kokoelmatyössä konservaattori työskentelee tiiviissä yhteistyössä kokoelmasta vastaavan amanuenssin kanssa. Konservaattori sekä suunnittelee että toteuttaa teosten konservointia erikoisosaamisensa mukaan. Lisäksi hän vastaa laajasti taideteosten huolenpitoon liittyvistä tehtävistä ja toimii konservoinnin asiantuntijana niin museon kuin kaupunkiorganisaationkin sisällä. Neuvonta ja asiantuntijana toimiminen ulottuvat koko Kanta-Hämeeseen alueellisen taidemuseon tehtävien mukaisesti. Hämeenlinnan taidemuseossa ei ole aiemmin työskennellyt konservaattoria vakituisessa työsuhteessa.

Odotamme, että tuleva konservaattori osallistuu näyttelyiden vaihdon aikana niiden ripustamiseen museo- ja näyttelymestariemme rinnalla. Lisäksi hän tekee esim. toimenkuvaansa kuuluvat näyttelyiden tulo- ja lähtötarkastukset. Kannustamme tulevaa konservaattoria kouluttautumaan työn ohessa museomestariksi, mikäli hänellä ei ole tutkintoa entuudestaan.

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto (AMK) ja alan työkokemus

Arvostettavat ominaisuudet: Arvostamme reipasta ja oma-aloitteista työotetta sekä halua työskennellä yhdessä muiden museon ammattilaisten kanssa. Edellytämme hakijalta hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Luemme eduksi B-ajokortin.

Tehtävän alkaminen ja kesto: 16.5.2022 alkaen, vakinainen

Palkkaus:                            KVTES
Koeaika:                             6 kk
Haku päättyy:                    19.4.2022 klo 15.00
Hakeminen:                       Tallenna hakemuksesi opinto- ja työkokemustietoineen rekrytointijärjestelmään www.sarastiarekry.fi. Käyttöön liittyvät kysymykset 03 621 3915, asiakaspalvelu@sarastiarekry.fi. Hakemuksen voi postittaa myös: Sarastia Rekry Oy, Sibeliuksenkatu 1 A 8, 13100 Hml (kirjoita TP-ilmoituksen numero hakemukseen). Hakemuksen tiedot tallennetaan rekrytointijärjestelmään Sarastia Rekryn toimesta.

Lisätietoja:                         museonjohtaja Jenny Valli, puh. 040 547 1965, jenny.valli(a)hameenlinna.fi