Etsimme joukkoomme vakituiseen toimeen konservaattoria sekä määräaikaisiin tehtäviin taidekasvattajaa ja viestintäsuunnittelijaa

Haemme Hämeenlinnan taidemuseoon:

KONSERVAATTORIA VAKINAISEEN TOIMEEN

Tänä vuonna 70 vuotta täyttävän Hämeenlinnan taidemuseon kokoelma koostuu 8 000 teoksesta. Etsimme nyt joukkoomme KONSERVAATTORIA vakituiseen työsuhteeseen huolehtimaan taidemuseomme kokoelmateoksista (noin 60 % työajasta) sekä osallistumaan taidenäyttelyidemme valmisteluun ja toteuttamiseen (noin 40 % työajasta on näyttelyiden vaihtoon liittyviä käytännön tehtäviä) yhdessä museo- ja näyttelymestarimme sekä näyttelyistä vastaavien amanuenssiemme kanssa.

Kokoelmatyössä konservaattori työskentelee tiiviissä yhteistyössä kokoelmasta vastaavan amanuenssin kanssa. Konservaattori sekä suunnittelee että toteuttaa teosten konservointia erikoisosaamisensa mukaan. Lisäksi hän vastaa laajasti taideteosten huolenpitoon liittyvistä tehtävistä ja toimii konservoinnin asiantuntijana niin museon kuin kaupunkiorganisaationkin sisällä. Neuvonta ja asiantuntijana toimiminen ulottuvat koko Kanta-Hämeeseen alueellisen taidemuseon tehtävien mukaisesti. Hämeenlinnan taidemuseossa ei ole aiemmin työskennellyt konservaattoria vakituisessa työsuhteessa.

Odotamme, että tuleva konservaattori osallistuu näyttelyiden vaihdon aikana niiden ripustamiseen museo- ja näyttelymestariemme rinnalla. Lisäksi hän tekee esim. toimenkuvaansa kuuluvat näyttelyiden tulo- ja lähtötarkastukset. Kannustamme tulevaa konservaattoria kouluttautumaan työn ohessa museomestariksi, mikäli hänellä ei ole tutkintoa entuudestaan.

Lue lisää ja tarkista hakuohjeet ->

MÄÄRÄAIKAISTA TAIDEKASVATTAJAA

Hämeenlinnan kaupungissa on lupa innostua ja kehittäjän mieltä arvostetaan! Etsimme nyt joukkoomme Hämeenlinnan taidemuseoon TAIDEKASVATTAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen suunnittelemaan ja toteuttamaan taidemuseomme yleisötyötä.

Tehtäväsi Hämeenlinnan taidemuseon taidekasvattajana koostuu niin tulevan toiminnan suunnittelusta kuin koordinoimisesta ja toteuttamisesta.

Kesäkuukausina museolla vietetään Kuvataiteen päivää ja juhlitaan lastenkulttuuria Hippaloilla.

Nuorten kuraattorien Elämän äärellä -näyttely on avoinna lokakuulle asti, joten sen yhteyteen on tilaisuus suunnitella uudenlaista ja erityisesti nuoria puhuttelevaa yleisötyötä niin museossa kuin sen seinien ulkopuolellakin niin kesäksi kuin syksyksikin. Museolla on työpajatila Lohrmann-rakennuksessa, jossa tarjoamme taidemuseon asiakkaille syventymisen ja viipymisen mahdollisuuksia näyttelyvierailun yhteydessä.

Lisäksi tuleva taidekasvattaja pääsee suunnittelemaan syksyllä avautuvien näyttelyidemme yleisötyötä yhdessä näyttelyistä vastaavien amanuenssien ja museon muun asiakaskeskeisen ja innostuvan henkilökunnan kanssa. Suunnittelemisen ja toteuttamisen lisäksi odotamme, että olet itse mukana vetämässä toimintaa ja läheisessä kontaktissa asiakkaisiimme.

Tehtävän alkaminen ja kesto: 1.6.–31.12.2022, määräaikainen

Lue lisää ja tarkista hakuohjeet ->

MÄÄRÄAIKAISTA VIESTINTÄSUUNNITTELIJAA

Hämeenlinnan kaupungissa on lupa innostua ja kehittäjän mieltä arvostetaan! Etsimme nyt joukkoomme Hämeenlinnan taidemuseoon VIESTINTÄSUUNNITTELIJAA määräaikaiseen työsuhteeseen suunnittelemaan ja toteuttamaan 70-vuotiaan ihmisläheisen ja alueellisesti toimivan taidemuseomme viestintää.

Tehtäväsi Hämeenlinnan taidemuseon viestintäsuunnittelijana koostuu niin tulevan viestinnän suunnittelusta ja koordinoimisesta kuin toteuttamisesta eri kanavissa ja ympäristöissä. Tukenasi on ammattitaitoinen henkilökunta, joka hallitsee taiteelliset sisällöt ja haluaa työskennellä yhdessä kanssasi. Haluamme altistaa ihmiset arjessaan kuvataiteelle, saada heidät hakeutumaan sen äärelle ja viipymään siellä. Tarjoamme myös taiteeseen syventymisen mahdollisuuksia, koska taiteesta saa elämänvoimaa!

Odotamme, että sinulla on aiempaa kokemusta verkko- ja someviestinnän sisällön suunnittelusta, kehittämisestä ja päivittämisestä. Vedät tottuneesti museomme omaa verkko- ja sometiimiä. Vahvuuksiasi on viestiä vastaanottajalle sopivalla tavalla eri kanavissa. Tunnistat kuvien voiman viestin välittämisessä. Luot mielelläsi viestinnän prosesseja niin että eri ihmiset tuntevat vastuunsa ja luovat samassa imussa mieleenpainuvaa viestintää. Onnistut, kun osaat organisoida ja pitää langat käsissä, välillä kiireisissäkin tilanteissa. Arvostamme sitä, että tuot oman ammattitaitosi ja asiantuntijuutesi näkökulmat avoimesti ja perustellusti esiin monialaisessa työyhteisössämme.

Tehtävän alkaminen ja kesto: 1.6.–31.12.2022, määräaikainen

Lue lisää ja tarkista hakuohjeet ->

Haluaika kaikkiin tehtäviin päättyy 19.4.2022 klo 15.00.