ARS FENNICA 2021 guidning på svenska, lördagen 6.11. klo 13

Utställningen ARS FENNICA 2021 på Tavastehus konstmuseum firar prisutdelningens 30-årsjubileum. Under jubileumsåret är de nominerade konstnärerna Eija-Liisa Ahtila, Anne-Karin Furunes, Jesper Just, Viggo Wallensköld och Magnus Wallin.

Verken på utställningen ARS FENNICA 2021 undersöker teman som mänsklighet och kroppslighet, men också sådant som ekologiska och sociala maktstrukturer är företrädda. På utställningen finns ett månsidigt utbud av målningar, perforerade konstverk, rörlig bild och verk som utnyttjar teknologins möjligheter.

Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse – ARS FENNICA sr delar vartannat år ut Finlands största bildkonstpris till en konstnär som ett erkännande för ett högklassigt och personligt konstnärligt arbete. Det första priset delades ut 1991. 30-årsjubileet till ära har prissumman höjts till 50 000 euro.