Mun Hämeenlinna -työpajat 5.-6. luokkalaisille

Mun Hämeenlinna -työpajassa tutustutaan kuvataiteen kautta 380–vuotiaan Hämeenlinnan paikallishistoriaan ja sen käänteisiin. Näyttelyn teokset kuvaavat kotikaupunkimme keskeisiä näkymiä ja rakennuksia sekä ympäröivää maaseutua.

Opastuksen aikana tutustutaan maisemamaalauksen perinteeseen, tutkitaan yhdessä sitä, millaisia näkymiä taiteilijat ovat halunneet Hämeenlinnasta tallentaa sekä pohditaan, mitkä paikat ovat meille itsellemme tärkeitä kotikaupungissamme.

Opastuksen jälkeen taidetyöpajassa pohditaan taiteen keinoin omaa suhdetta mun Hämeenlinnaan ja itselle tärkeisiin paikkoihin. Opettaja saa pajasta mukaan tehtävät aiheen parissa jatkamiseksi koulussa.

Aika: 9.4. – 3.5.2019 klo 9.30-11.00 ja 12.00-13.30. Työpajan kesto: 2 x 45 min.

Paikka: Hämeenlinna 380 -näyttelyssä, Hämeenlinnan taidemuseossa. Aloitus taidemuseon keltaisessa Engel -rakennuksessa.

Ilmoittautumiset: Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx:n sähköisen varauksen kautta.

Tiedustelut: taidemuseo@hameenlinna.fi