Luonnon helmassa -työpajat 4. luokkalaisille

Aika: ti-pe 31.3.–7.5.2020 klo 9.30 & 12 (kesto noin 1 h 30 min).

Anni Rapinojan taide syntyy luonnonmateriaaleista. Hämeenlinnan taidemuseon näyttelyssä keväällä 2020 pohditaan omaa suhdetta ympäristöön ja ihmisen vastuuta sen tilasta. Miten nelosluokkalainen arvostaa ympäristöä?

Työpaja alkaa ohjatulla kierroksella Anni Rapinojan Luonnon helmassa -näyttelyssä, jonka jälkeen oppilaat pääsevät itse työskentelemään taiteen ja luonnonmateriaalien parissa.

Ennakkotehtävä

Vierailuun liittyy vapaaehtoinen ennakkotehtävä, joka syventää näyttelyn käyntikokemusta. Ennakkotehtävää voi hyödyntää myös muussa opetuksessa ja tehtävät voi halutessa linkittää 4. luokkalaisten opetussuunnitelman ympäristöopin sisältöihin esim. metsä-, suo- ja niittyosiot.

Paketista löytyy taiteilija Anni Rapinojan vinkkejä erilaisten luonnonmateriaalien keräämiseen ja käsittelyyn kolmena vuodenaikana syksystä kevääseen. Jos koulun lähistöllä ei ole metsää, materiaaleja voi kerätä myös koulun pihalta. Yksikin ulkona vietetty hetki valmistaa luokkaa näyttelykokemukseen. Keräystehtävän voi antaa myös kotitehtäväksi.

HUOM! Tehtäväpakettia voi soveltaa myös muilla luokka-asteilla ja liittää sen näyttelykäyntiin taidemuseossa.

Ops-vastaavuudet – 4. luokka

L1 Tutkiva oppiminen; museo oppimisympäristönä
L2 Kulttuurinen osaaminen; taide-elämys
L7 Taide vaikuttamisen ja osallistumisen välineenä

Ympäristöoppi, biologia, maantieto: ympäristön hahmottaminen ja ihmisten toiminta
Yhteiskuntaoppi: aktiivinen ja vastuuntuntoinen kansalaisuus
Kuvataide: teosten sanallinen tulkinta ja keskustelu, kestävä kehitys

Opettajan muistilista

Varaukset: työpaja liittyy Hämeenlinnan koulujen 4. luokkalaisten kulttuuripolkuun. Varaa työpaja > Työpajat ovat kouluille maksuttomia.
Lisätietoa Hämeenlinnan koulujen kulttuuripolusta >

Käynnin kesto: 2 x 45 minuuttia. Saapukaa paikalle 5–10 minuuttia ennen vierailun alkua.

Paikka: Anni Rapinojan näyttelyssä, Hämeenlinnan taidemuseossa (keltainen Engel-rakennus).

Lisätietoa työpajasta: taidemuseon lipunmyynnistä, p. (03) 621 3017.